Na prijedlog jednog broja roditelja i incijative Bošnjačkog kulturnog centra u Hamburgu osnovana je bosanska dopunska škola. Registrovana je u savezu dopunskih škola BiH u SR Njemačkoj.
Škola je sa probnim radom počela 08.05.2015 i trajala do 03.07.2015 god.Nastavu u tom period pohađalo je 48 đaka.Nova školska 2015 / 2016 god. počela je 28.08.2015 godine.
Nastava se odvija u 2 nastavne grupe.

Vrijeme nastave: Petak, od 17 do 19 sati

Za sva pitanja u vezi organizacije i izvođenja nastave bosanske dopunske škole možete se obratiti na broj telefona 015902313851 ili putem e-maila.

Adresa:
Islamski kulturni centar Bošnjaka u Hamburgu i okolini e.V.
Horner Brückenweg 6
22111 Hamburg
Koordinator: Muhamed Imširović
Nastavnici: Šahzudin Zilić i Anela Alibašić

Kontakt:
Telefon: 015902313851
E-Mail: bosanska.skola@ikc-hamburg.de 
Web stranica: www.ikc-hamburg.de

Savez dopunskih škola BiH u SR Njemačkoj
Dachverband bosnischer Schulen in Deutschland e.V.
Webseite: www.bosanske-skole.de