COVID-19-Update (Barcode-Anmeldung)

Poštovane džematlije,
Usljed stanja pandemije i neizvjesnosti njenog trajanja, te iz hijenskih razloga, obavještamo vas da smo instalirali Barcode sistem
prijavljivanja ulaska u džamijske prostorije, u svrhu klanjanja namaza. Prilikom dolaska na džumu namaz kao i ostale namaze
dobićete vaš lični BARCODE, gdje ćete na licu mjesta biti informisani o načinu njegovog korištenja. Vaši podaci biće zaštićeni.

Omladina IKC sa Odborom