ZBRKA I NERED U SVIJETU

Svaki čovjek ima pravo na život, vjeru, slobodu, imovinu i čast.

Braćo i sestre,

Svaki čovjek ima pravo na život, vjeru, slobodu, imovinu i čast.

Nažalost, to mu se osporava i oduzima. Danas je u svijetu veliki nered, velika zbrka, veliko iskušenje i mrak među ljudima. Poremećaj i kriza među ljudima, kriza vjere u ljudskim srcima. Da bi vjeru sačuvali moramo je imati. Ako neko kaže da je tanak Islam kod ljudi onda je žestoko pogriješio. Islam nije tanak, nego su ljudi tanki u vjeri Islamu.

Pravilo je: što je čovjek bogatiji sve je nesrećniji, a ne mora biti tako. Ali je činjenica da takav čovjek čuva bogatstvo, a zaboravlja da čuva sebe. Kada je čovjek najbogatiji? Kada ima bogatstvo duše i prave prijatelje. Nažalost, Allahov rob je sa 2 lica i više od toga. Nijedna ideologija ne može pružiti veći optimizam od istinske vjere Islama. I u najtežoj situaciji Islam čovjeku pruža nadu i smisao života. Dakle, nama ostaje da upoznamo našu plemenitu vjeru, te pesimizmu i glupostima neće biti mjesta u našem životu. Naši najveći neprijatelji su šejtan i naše neznanje. Zato, braćo i sestre, držimo se vjere, optimizma i nade u Allahovu pomoć. To je viza naše budućnosti.

Vaš Halim ef.