OSLOBOĐENJE MEKKE

Srijeda, 13. maj 2020. / 20. ramazan 1441. hidžretske godine

OSLOBOĐENJE MEKKE

Poštovana braćo, cijenjene sestre,

Danas je 20. dan ramazana 1441. hidžretske godine, dan kada se desio veliki događaj u povijesti Islama, oslobođenje Mekke. Osme godine po hidžri ili 11. 01. 630. godine po rođenju Isaa a. s., desilo se oslobođenje Mekke od idolatrije i lažnih božanstava. Islamski istoričari to nazivaju FETH, a najveća pobjeda sljedbenika šehadeta, na čelu sa Božijim poslanikom Muhammedom a. s. nazvana je FETHUL EKBER. Umjesto lažne vjere, nepravde,raznih poroka, krvne osvete, zakopavanja žive ženske djece, laži, smutnje, magije, kocke, alkohola, prostitucije i drugih odvratnih djela; grad Mekka postaje središte tevhida, kelime - i šehadeta, istine, pravde, mira, sigurnosti, napretka, slobode, povjerenja, svjetlosti, prosperiteta i mjesto hadždža. Nakon 8 godina provedenih u Medini i stalnog kršenja primirja od strane neprijatelja, uz to i borbi, Muhammed a. s. se odlučio na definitivni obračun sa sa zalutalom rodbinom i Mekelijama. Pozvao je sve saveznike da mu se pridruže, te naredio da se zatvore sve granice i putevi koji vode prema Mekki. Kada su napuštali Mekku, sljedbenici šehadeta sa sobom su ponijeli samo vjeru i nadu za povratak. Bili su duhovno jaki, a fizički i vojno slabi. Kada su krenuli da oslobode Mekku, bili su i duhovno i fizički i vojno jaki. Allah je podučavao vjernike za oslobođenje Mekke objavljivanjem sure - Feth, 2 godine prije nego što će se desiti velika pobjeda. 10. 000 sljedbenika šehadeta krenulo je da oslobodi Mekku. Neprijateljski vrhovni politički vođa, Ebu Sufjan bio je zarobljen u izviđanju sa svoja 2 pratioca. Poslije izgovaranja šehadeta i primanja Islama, vratio se u Mekku i obratio se Mekelijama riječima: ,,O družino moja, danas nemate nikakve šanse protiv Muhammeda i njegove vojske. Svi vi koje uzmem pod svoju zaštitu u moju kuću, ko se skloni u harem Kabe i ko ostane u svojoj kući, siguran je". Muhammed a. s. je sa svojom vojskom ušao u Mekku sa sve četiri strane grada. Zloglasna Hinda obratila se svome mužu Ebu Sufjanu: ,, Muhammed održa svoje obećanje", a Ebu Sufjan joj je odgovorio: ,,Muhammed ne osvaja kapije i avlije već ljudska srca i duše". Kad je Božiji poslanik došao do Kabe, učio je 7 puta suru Feth obilazeći oko nje. Nakon otvaranja Kabe, Muhammed alejhi selam je naredio da se lažna božanstva od kamena i kipova unište. Nakon toga je proučio šehadet i obratio se Kurejšijama riječima: ,,Idite, svi ste slobodni". Bila je ovo najveća pobjeda sljedbenika šehadeta.

Neka vam je mubarek današnji dan!

Halim ef.