ODRŽANA TRIBINA O ZNAČAJU OČUVANJA MATERNJEG JEZIKA I IDENTITETA GRAĐANA BIH U DIJASPORI

U organizaciji IKC Bošnjaka i dopunske škole BiH, u Hamburgu je, u nedjelju, 29. novembra 2015. godine održana tribina, na temu: „Očuvanje maternjeg jezika i identiteta građana Bosne i Hercegovine u dijaspori“. Gost Bošnjaka članova IKC Hamburg, nastavnika, koordinatora i roditelja čija djeca pohađaju dopunsku nastavu na bosanskom jeziku bio je predsjednik Saveza dopunskih škola BiH i bivši generalni konzul BiH u Štutgartu Haris Halilović.

Domaćini su Halilovića informisali da je Bosanska dopunska škola u Hamburgu osnovana na prijedlog roditelja i incijative Bošnjačkog kulturnog centra u Hamburgu i da je od početka član Saveza dopunskih škola BiH. Počela je sa radom 8. maja 2015. godine.  Nastavu pohađa 48 djevojčica i dječaka. Nastava se odvija u dva odjeljena, a izvode je profesori, Anela ALIBAŠIĆ i Šehzudin ŽILIĆ. Koordinator škole je Muhamed IMŠIROVIĆ. Za svoj rad u proteklom periodu nastavnici i koordinator nisu imali niti tražili bilo kakvu novčanu nadoknadu. Podršku radu dopunske škole BiH u Hamburgu za sada jedino pružaju IKC Bošnjaka i Savez dopunskih škola Bosne i Hercegovine.

„Čestitam vam na aktivnostima. Jezik je temelj našeg identiteta i ako ga ne sačuvamo, ne njegujemo i ne prenesemo na naše mlađe generacije, na našu djecu i unuke, a oni dalje, našem narodu u dijaspori prijeti nestanak i potpuna asimilacija u strana društva. Naš maternji jezik je i naša važna veza sa domovinom koju smo kao ljudi dužni njegovati. Iz emocijalnih i svakih drugih razlog, jer, domovina je samo jedna“, istakao je Halilović u svom obraćanju prisutnima.

Najviše pitanja na tribini u Hamburgu odnosilo se na nedovoljnu aktivnost uposlenih u DKP-a BiH u Njemačkoj u radu sa dijasporom, indolentan odnos nadležnih ministarstava BiH prema dopunskom obrazovanju, nedostatak udžbenika i neregilisan status nastavnika i koordinatora dopunskih škola Bosne i Hercegovine.

Quelle: bosanske-skole.de/web/