Lejletul - berat

Lejletul – berat

Bismillahirrahmanirrahim

ELHAMDU LILLAHI RABBIL  `ALEMIN

Braćo i sestre, večeras od akšam - namaza nastaje, treća po redu, odabrana mubarek noć lejletul - berat. To je važan trenutak za Ummet Božijeg poslanika, Muhammeda a. s. Ovo su dani i noći potpune pripreme za Ramazan, da upućujemo Stvoritelju dove, da činimo teobe, da donosimo salavate, da liječimo bolesti svoje unutrine. Lejletul - berat je petnaesta noć ša`bana, noć amnestije, noć koja opominje, noć oprosta, noć bereketa, noć oslobađanja od neke nevolje, noć ljudske sudbine, noć rasporeda i odluke, noć u kojoj Allah dž. š. propisuje opskrbu, življenje i preseljenje u narednoj godini. Lejletul - berat je trenutak sjećanja na promjenu kible, naredbom Gospodara. Lejletul - berat je nazvan IDUL - MELAIKEH, bajram meleka. Vjerski učenjaci kažu da i meleki imaju 2 bajrama: Lejletul - berat i Lejletul - kadr. Lijepo je u ovoj noći od akšama do jacije proučiti 3 jasina; jedan za lijep život, drugi za opskrbu i bereket, a treći, da nas Allah sačuva od svih nevaljalih i nadolazećih stvari. Molim Allaha dž. š. da nas uputi na pravi put. Svima vama mubarek noć, Lejletul - berat.

Halim ef. Alibašić, imam IKC Bošnjaka u Hamburgu