Konkurs: Bosanska dopunska škola Hamburg

Bosanska dopunska škola Hamburg

Horner Brückenweg 6

22111 Hamburg

Tel. 0179 516 1404

 

Savjet bosanske dopunske škole Hamburg

raspisuje Konkurs za prijem nastavnika koji će izvoditi natavu na bosanskom jeziku dva sata sedmično.

1. Nastava se izvodi u kombinovanim odjeljenjima od prvog do devetog razreda, po nastavnom planu i programu MCP-a BiH

2. Uslovi: VSS odgovarajućeg smjera

3. Konkurs ostaje otvoren do 30.09.2022

4. Zainteresirani koji ispunjavaju uslove mogu se javiti:

Tel.: 0179 516 1404

E-mail: info@ikc-hamburg.de

Savjet roditelja