Informacije

Utorak, 14. 04. 2020. / 21. ša`ban 1441. H.
ELHAMDU LILLAHI RABBIL `ALEMIN

Braćo i sestre,
Osmišljen život na ovome svijetu je život utemeljen na sistemu vrijednosti koji čovjeku daje orjentaciju u vremenu i prostoru.
Čovjek koji živi ne osmišljen život prepušten je slučajnostima, koje ga čine nesigurnim i nesretnim. Zato je važno da imamo mapu pravoga puta i važno je da tu mapu znamo čitati i koristiti. Najbolja mapa ljudskog života je ona koju nudi Stvoritelj svega što postoji. Ta mapa je Božija knjiga - Kur`an.
Današnji čovjek živi i ponaša se, zapravo, kao da Boga nema. Čovjek misli da može poreći odgovornost za svoja nevaljala djela. Riječi bez prakse, škole bez odgoja, rad i zalaganje bez iskrenosti i morala, bogatstvo bez zalaganja i požrtvovanja na Allah ovom putu, uživanje bez svijesti i savjesti, politika bez principa života, društvo bez porodice, džemata i pravih prijatelja, vjera bez ljubavi, strpljivosti i tolerancije, život je mučnina i kataklizma.
Zato je važno da se Allahu stalno zahvaljujemo na svemu onome što nam daje.
Braćo i sestre, nastojmo da svakog dana zavirimo u svoju unutrašnjost. Ovo je vrijeme naše analize, kontrole i samokontrole.
Zavirimo u svoju bašču i u svoju avliju. Nakon toga, zamolimo Stvoritelja da nas uputi na pravi put i da budemo od onih sa kojima će Allah biti zadovoljan. Amin, ja Rabbel `alemin!

Vaš imam, Halim ef.