DRUGI IMANSKI ŠART

Nedjelja, 03. maj 2020 / 10. ramazan 1441. hidžretske

DRUGI IMANSKI ŠART

Draga naša dječice, naši najmiliji,

Danas je nedjelja, dan vjerske pouke. Nažalost, još uvijek nas sprječava ovaj virus pa se ne možemo sastajati i redovno dolaziti na vjersku pouku. Treba biti još malo strpljiv dok ovo prođe. Neka ste zdravi i poslušni svojim roditeljima, dedama i nenama. Danas vam dajem jednu lijepu temu da je, aBda, naučite jer ima stvari koje ću vam pojasniti, a do sada niste čuli. Meleki su Allahova nevidljiva stvorenja. Meleki su stvoreni od nura ( svjetlosti ), za razliku od čovjeka koji je stvoren od zemlje, a šejtani od vatre. Meleki rade samo dobra djela, čovjek radi i dobro i loše, a šejtani samo loša djela. Meleki ne jedu, ne piju, nisu muškog niti ženskog spola i izvršavaju obaveze koje im je Allah odredio. Najpoznatiji meleki su: Džebrail, Azrail, Mikail, Israfil, Munkir i Nekir, kao i meleki Kiramun katibun. Džebrail je prenosilac Allahovih objava ( knjiga ) Božijim poslanicima. Azrail je melek koji u času smrti rastavlja dušu od tijela. Mikail vrši vremenske promjene u prirodi ( strujanje vjetrova, padanje kiše, snijega, kretanje oblaka, pojava sunca... ) Israfil je melek koji će 2 puta puhnuti u SUR, a to je specijalna Allahova truba. Prvi put kada će sve živo pomrijeti, a drugi put kada će sve mrtvo oživjeti. Munkir i Nekir su meleki - ispitivači u kaburu ( kada čovjek umre i bude zakopan, dolaze meleki i postavljaju mu mnogobrojna pitanja ). To je težak period za čovjeka. Kiramun katibun su meleki koji pišu sve što čovjek uradi i ne može biti ništa a da se ne zabilježi.

Vaš imam i vjeroučitelj, Halim ef.