ČUVANJE JEZIKA, OČIJU I UŠIJU U RAMAZANU

Nedjelja, 26. april 2020. / 03. Ramazan 1441. hidžretske

ČUVANJE JEZIKA, OČIJU I UŠIJU U RAMAZANU

Draga braćo, poštova sestre,

Hvala pripada Allahu dž. š., neka je spas na Allahovog poslanika, njegovu porodicu i ashabe. Allah se smilovao onome koji je oprezan u svojim riječima, vodi računa o svojim stavovima, disciplinira svoj jezik i vaga svoj govor. Naš jezik u Ramazanu mora da se disciplinira i odgaja. Šteta jezika je velika, a opasnost ogromna. Jezik je zmija koja ujeda i vatra koja sagorijeva. Cilj posta nisu glad i žeđ, već odgajanje i disciplina. Jezik je put za dobro ali i put za zlo. Radost za onoga ko Allaha spominje, traži oprosta, zahvaljuje Mu se i kaje se. Oko, također, ima svoj post. Oko je prozor srca i vrata duše. Oko je pokretač. Ako mu se pusti na volju, srce odvede u razvrat. Glad oka lomi njegovu nepokornost. Glad slabi strast pogleda i gasi njegovu žar. Uho posti od slušanja ružnoga govora i raskalašenosti. Slušanje časnog Kur`ana je zaštita od šejtanskih i ljudskih spletki i podvala. Hrana uha su zikr, korisno znanje, lijep savjet, odgoj, obrazovanje i lijepa riječ. Neka nam Uzvišeni podari svako dobro i da nas sačuva nevaljalih stvari.

AMIN, JA RABBEL `ALEMIN!

Vaš imam, Halim ef.