Bitka na Bedru

Subota, 09. maj 2020. / 16. ramazan 1441. hidžretske godine

BEDR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

,,Allah vas je pomogao na Bedru kad ste bili nejaki, zato se Allaha bojte da bi ste bili zahvalni"(Kur`an)

Poštovana braćo, cijenjene sestre,

Večeras od akšam - namaza počinje 17. dan ramazana 1441. hidžretske godine, dan kada se odigrala čuvena bitka u istoriji Islama, bitka na Bedru. 120 kilometara jugozapadno od Medine, mjesto Bedr ima čast da je spomenuto u Kur`anu. Bogata Mekka i mekanski idolopoklonici mislili su da su zadali posljednji udarac Muhammedu a. s. i sljedbenicima šehadeta njihovim progonom u Medinu. Bili su sigurni da je ugašena zapaljena luča Islama. Nisu prošle ni pune 2 godine od Hidžre, a 17. dan ramazana 624. godine po Isau a. s., ili 2. godine po Hidžri, desila se bitka na Bedru. To je bio događaj između istine na jednoj, i zablude i bahatosti na drugoj strani. Uzvišeni Allah dž. š. naređuje Muhammedu a. s. da se primaklo vrijeme borbe. Odredbom Gospodara, muslimanski redovi su se potpuno pročistili od izdajnika i farizejaca. Muslimanima je porastao moral, borbeni duh i aktivnosti za borbu na Allahovom putu. Muslimani su imali 314 boraca, 2 konja i 70 deva. Vrhovna komanda je bila u rukama Božijeg poslanika. Na neprijateljskoj strani je bilo 900 boraca, 100 konja, 600 oklopnika, a deva su imali toliko da im se ne zna tačan broj. Glavni komandant bio je Ebu Džehl, a karavanu je predvodio Ebu Sufjan. Bitka je plamtjela najvećom žestinom, prsa u prsa, borba iscrpljujuća i teška. Muslimani su se žestoko borili, a uz Allahovu pomoć koju im je poslao preko meleka dobili su olakšanje. Faraon mekanskog naroda i komandant idolopoklonika, Ebu Džehl je poginuo u toj borbi. Bila je to velika pobjeda muslimana i presudan trenutak u istoriji Islama. Bedr je odlučio islamsku sudbinu. Najubojitija današnja bitka i današnji Bedr je borba sa samim sobom, borba protiv svojih strasti i požuda, a vrhunac današnjeg Bedra je islamski odgoj svoje djece i njihovo obrazovanje. Neka se nama i našoj porodici Uzvišeni smiluje i neka nas uputi na pravi put.

AMIN, JA RABBEL `ALEMIN!

Halim ef.